Er is een fout opgetreden in dit gadget

maandag 23 juli 2012

Mind and soil – Knowledge Aspects of Sustainable Agriculture.


Wat kunnen we leren uit dit onderzoek voor groen onderwijs en 'voorop in vergroening' en 'groene kennis voor burgers'?
Mijn advies:  meer aandacht voor LLB in het MBO en duurzaamheid als thema in het VO koppelen aan groene maatschappelijke stages, waarbij er ontmoetingen zijn tussen landbouwers en VOleerlingen met begeleiding van AOCdeelnemers en groene HBOstudenten.


Onderzoek naar kennis over duurzame landbouwpraktijken onder landbouwers


De senioren onder de agrariërs richten zich meer op de lange termijn dan hun jongere collega’s.
Rosales Carreón stelde ‘mindmaps’ op om de ‘mindset’ van de boeren op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen. Hierbij deelde hij de begrippen die de ondervraagden naar voren brachten, in drie categorieën in:
people
bijvoorbeeld de mening van de consument en gevolgen voor toekomstige generaties;
planet
zoals bemesting en bodemgesteldheid;
profit
waarbij te denken valt aan productiekosten en gewasopbrengst.

Duurzame koplopers
‘Al deze koplopers noemden de vruchtbaarheid van de bodem in hun mindmaps’
Publieke opinie
‘Het is interessant dat publieke opinie in het onderzoek als laatste eindigt; Juist in de samenleving zie je een toenemende ongerustheid over de impact van landbouw op de omgeving en het milieu.
Sociale wetenschappen
Hij pleit daarom voor een meer sociale benadering in de landbouw:
'In jaarlijkse landbouwrapporten staat van alles over gewasopbrengst, te gebruiken bestrijdingsmiddelen en productprijzen, maar de sociale component ontbreekt volledig. Integratie disciplines

titel proefschrift:  Mind and soil – Knowledge Aspects of Sustainable Agriculture.

Jesús Rosales Carreón, j.rosales.carreon@rug.nl, tel: 050 363 3372  

bronnen afbeeldingen: open-sustainability.org; triplepundit.com; geologicsystems.wordpress.com; blog.sciencecreative.com; duromac.nl

top 10 van fouten van leiderschap van docenten


Topdocenten zijn docenten die leiderschapskwaliteiten inzetten.

Deze top 10 van fouten van een slechte baas zijn ook als top 10 te gebruiken voor  het  functioneren van docenten. http://www.businesscompleet.nl/kennisbank/Personeel/21139-Top-10-fouten-van-een-slechte-baas.html


 Slechte leiders…

1) Hebben te weinig energie en enthousiasme
Slechte leiders zien nieuwe initiatieven als een last, bieden zich zelden aan en zijn bang overweldigd te worden.

2) Accepteren hun eigen middelmatige prestaties
Ze overdrijven hoe moeilijk het is om doelen te halen om sterker over te komen als ze die halen.

3) Ontbreekt het aan heldere visie en richting
Slechte leiders vinden dat ze alleen maar taken hoeven uit te voeren.

4) Hebben een slecht beoordelingsvermogen
Ze nemen beslissingen waarvan collega’s en ondergeschikten denken dat het niet de beste zijn.

5) Werken niet samen

Ze mijden collega’s, stellen zich onafhankelijk op en zien andere leiders als concurrenten.
6) Houden zich niet aan regels die ze aan anderen opleggen

Ze stellen gedragsregels en prestatiedoelen om zich daar vervolgens zelf niets van aan te trekken.

7) Weigeren nieuwe ideeën
Goede ideeën van collega’s en ondergeschikten worden afgewezen.
• Te weinig energie en enthousiasme
• Slecht beoordelingsvermogen
• Geen sociale vaardigheden
Klik hier!
8) Leren niet van hun fouten
Ze verbergen hun fouten in plaats van er van te leren. Daardoor worden tegenslagen niet gebruikt om zaken te verbeteren.

9) Ontbreekt het aan sociale vaardigheden

Ze geven zelden complimenten. In plaats daarvan pesten ze hun ondergeschikten en hebben ze geen tijd als die ze nodig hebben.

10) Zijn niet in staat om andere mensen te ontwikkelen
Zij richten zich op zichzelf en falen in het ontwikkelen van ondergeschikten, waardoor mensen afhaken.

Jack Zenger CEO en Joseph Folkman CEO President van Zenger/Folkman, consultancy in leiderschapsontwikkeling. Onderzoek gepubliceerd in de Harvard Business Review. Ze bestudeerden meer dan 11.000 leidinggevenden. En dan in het bijzonder: de tien procent van hen die het slechtst presteert. Ze vergeleken hun fouten met die van topmanagers die werden ontslagen bij grote Amerikaanse bedrijven. Daaruit stelden ze een top 10 samen van de meest voorkomende gebreken van slechte leiders.