Er is een fout opgetreden in dit gadget

zondag 1 mei 2011

emotioneel sterk


Loopbaanreflectie voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo

In 2005 moedigde OCW vmbo-scholen door verschillende maatregelen aan tot meer maatwerk voor leerlingen. Zij wees scholen op de mogelijkheid om praktijk en theorie te verbinden en de vergrote mogelijkheden tot oriënteren in de onderbouw. In het onderzoek en in samenwerking met scholen ontwikkelde APS het concept praktisch en oriënterend onderwijs. Praktisch en oriënterend onderwijs combineert het leren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). In deze benadering realiseren scholen de kerndoelen en bieden zij leerlingen, vroeger en breder dan voorheen gebruikelijk, ingangen om zich te oriënteren in de opmaat naar de bovenbouw, het mbo, hbo en verder (arbeidsmarkt en maatschappij). Praktisch en oriënterend onderwijs loopt met de insteek via arbeidsgebieden vooruit op  de ontwikkeling om vmbo-leerlingen op mbo-domeinen te oriënteren: praktische domeinoriëntatie.

In deze publicatie richten we ons op de achtergronden van het concept praktisch en oriënterend onderwijs en op concrete suggesties voor zo’n benadering, door docenten en mentoren van twaalf- tot zestienjarigen.

publicatie 'emotioneel sterk'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten