Er is een fout opgetreden in dit gadget

zondag 24 april 2011

muren slechten tussen binnenleren en buitenleren mbv weblogs

7  pijlers digitale didactiek  Toepassing weblogsMeer mogelijkheden
Relaties leggen Met ‘nieuwe anderen’ relaties leggen zoals andere culturen, zoals experts, ouderen, onderzoekers, mensen in het bedrijfsleven en de overheid
Relaties (bijdragen van) verschillende personen
Rollen verdelen
Onderlinge feedback voorbereiden
‘ Rustiger’ samen leren, minder onrust
Leren minder schools worden
Nieuwe informatiebronnen
Los komen van traditionele leerboeken.
Andere status- en dominantieverschillen
Rollen in samenwerking verdelen
Creëren Online redeneren stimuleren
Expliciet werken aan schrijfvaardigheden
Actieve rol
Face to face is het moeilijker om: problemen op te lossen, beslissingen te nemen, onderzoek te doen, te ontwerpen en betekenis te construeren
Gebruik maken van simulaties
Naar buiten brengen (uitdragen)Informatie, kennis en ervaringen met anderen delen
Publiceren
Publiek verbreden
Datgene wat lerenden publiceren kan weer gebruikt worden voor andere lerenden als leerstof
Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen leren
Werken met echte vragen, echte klanten, deel uitmaken werkcultuur
Zichtbaar maken van het denken en samenwerken (transparant maken)Bijdragen (de reacties er op en de relaties met andere bijdragen) analyseren.Patronen in denken en samenwerken optimaliseren
Online discussies, visualiseren, schematiseren, processen verhelderen en de werkelijkheid op nieuwe manieren presenteren om het denken te vergemakkelijken
Bewaren en later op terugkijken
Leren leren en metacognitieve ontwikkeling Feedback, tutoring  en reflectie op eigen leren
Digitaal portfolio
Bevorderen metacognitieve ontwikkeling
Door online redeneren reflectie bevorderen
Competenties centraal Digitaal portfolio als showdossier Ontwikkeling competenties zichtbaar maken dmv het verzamelde bewijsmateriaal op (toetsresultaten, werkstukken, presentaties, foto’s, video, feedback van medestudenten, begeleiders en practici)
Showdossier, CV, pop, pap
Diagnostische (elektronische) (zelf)toetsing, feedback
Integratie door middel van ict.
Flexibiliteit Waar, wanneer, wat, hoe, hoe snel en moment van willen leren mogelijk Plaatsonafhankelijk (waar)
Tijdsonafhankelijk ( wanneer)
Leerbehoefte en niveau ( wat)
Differentiatie leerstijl ( hoe)
Differentiate tempo ( just in pace)
Differentiatie moment ( just in time)
Differentiatie voorkennis
Sturingsvarianten: los, gedeeld, strakbronnen tekst:
Simons, P.R.J. (2003). "ICT in het onderwijs naar de derde fase?’ Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS, Universiteit Utrecht; Rubens, W. http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/2326;
bron afbeelding: janien.files.wordpress.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten