Er is een fout opgetreden in dit gadget

vrijdag 29 april 2011

pay with a tweet


Sell your products for the price of a tweet.
Pay with a tweet is een twitterdienst. Geinteresseerden in een product van jou kunnen een bestand downloaden en dit  van jou kopen. Via de twitter-account wordt er een berichtje geplaatst. Je bereikt je eigen netwerk aan followers en je komt  in aanraking met  het netwerk van followers. Door de speciale link in het twitter-bericht krijg je een olievlekwerking. Via de link-afkortingsdiensten kun je  bekijken.

bron afbeelding: twittermania.nl

12 universele kernwaarden, sleutels voor educatie en ontwikkeling

 

Living Values in Education

Kader voor Waardeneducatie

Waarden: waar zijn ze?

Wij hoeven waarden niet buiten ons te gaan zoeken.
Wij hebben ze allemaal al.
Ze behoren tot de kern van ons wezen.

De 12 universele kernwaarden van Living Values Education (vrede, respect, liefde, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, samenwerking, geluk, verdraagzaamheid, bescheidenheid, eenvoud, vrijheid en verbondenheid) worden door alle culturen gedeeld. 

Ze dienen als sleutels om onszelf en de kinderen in een gezamenlijk en interactief proces te ontwikkelen en bewust te maken van onze menselijke waardigheid.  Alle waarden zijn bovendien met elkaar verbonden. Het verdiepen van één waarde leidt je vanzelf naar andere ondersteunende en onderliggende waarden.


bron: http://www.livingvalueseducation.nl

binnenwereld en buitenwereld leren met elkaar verbinden door weblogs

7 pijlers digitale didactiek  Toepassing weblogsMeer mogelijkheden
Relaties leggen Relaties (bijdragen van) verschillende personen
Contacten leggen
Rollen verdelen
Onderlinge feedback voorbereiden
‘ Rustiger’ samen leren
Creëren Online redeneren stimuleren
Expliciet werken aan schrijfvaardigheden
Onderzoek doen
Producten ontwerpen
Gebruik maken van simulaties
Betekenis construeren
Uitdragen Informatie, kennis en ervaringen met anderen delen
Publiceren
Publiek verbreden
Datgene wat lerenden publiceren kan weer gebruikt worden voor andere lerenden als leerstof
Transparant maken Bijdragen (de reacties er op en de relaties met andere bijdragen) analyseren.Patronen in denken en samenwerken optimaliseren
Online discussies, visualiseren, schematiseren, processen verhelderen
Leren leren Feedback en reflectie op eigen leren
Digitaal portfolio
Bevorderen metacognitieve ontwikkeling
Door online redeneren reflectie bevorderen
Competenties centraal stellen Digitaal portfolio Ontwikkeling competenties zichtbaar maken
Flexibilisering Waar, wanneer, wat, hoe, hoe snel en moment van willen leren mogelijk Plaatsonafhankelijk (waar)
Tijdsonafhankelijk ( wanneer)
Leerbehoefte en niveau ( wat)
Differentiatie leerstijl ( hoe)
Differentiate tempo ( just in pace)
Differentiatie moment ( just in time)


bronnen:
Simons, P.R.J. (2003). "Eindelijk aandacht voor didactiek van e-learning";
Rubens, W.     http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/2326 ;         
afbeelding: www.foksuk.nl                                woensdag 27 april 2011

onderzoekende leraar in onderzoekende school 
                                                          naar een onderzoekende cultuur in de school


Ontwikkeling van een onderzoekende cultuur op school als nieuwe uitdaging en inspiratie.
Daarin gaat het over vragen zoals:
-          Hoe stimuleren we een onderzoekende houding van leraren?
-          Hoe ontwikkelen we in de school manieren om die onderzoekende houding vast te houden?
-          Hoe kunnen we de professionele nieuwsgierigheid in het team aanwakkeren?
-          Hoe vertalen we kwesties, die ons op school bezighouden, in onderzoekbare vragen?

zondag 24 april 2011

loopbaanperspectieven als metaforen


Metaforen gebruiken bij loopbaangesprekken zorgen ervoor  dat er een gemeenschappelijke taal te gebruiken is voor leerlingen, deelnemers, docenten en bedrijfsleven  om zelf en gezamenlijk  naar loopbaanperspectieven te kijken.

Negen loopbaanperspectiefmetaforen
  1. Loopbaan als erfenis: wat via je familie is doorgegeven, zoals sociale klasse, en genetische factoren zoals ‘talent'
  2. Loopbaan als cyclus: de gebeurtenissen en fenomenen in verschillende levensfasen
  3. Loopbaan als actie: wat je zelf onderneemt en beslist om je loopbaan te ontwikkelen
  4. Loopbaan als ‘match': wat bij jou past, de ‘fit' tussen jouw eigenschappen en de kenmerken van een beroep/functie
  5. Loopbaan als reis: de beweging die je maakt in tijd en ruimte (termen als ‘bestemming', ‘richting', ‘pad' e.d.)
  6. Loopbaan als rol: het beeld van het theater, gedrag dat bij je past in een bepaalde context, je loopbaanperspectieven  als script
  7. Loopbaan als relaties: door ontmoetingen verbinden we ons met structuren/netwerken, die de loop van een carrière mede bepalen
  8. Loopbaan als bron: stage, werk, bijbaantjes als hulpmiddel om doelen te bereiken; ontwikkelen en investeren is dus belangrijk
  9. Loopbaan als verhaal: in retrospectief geven we onze loopbaanperspectieven  betekenis en creëren zo onze eigen werkelijkheid
bron tekst en afbeelding: Karin Bosveld
boek: Understanding Careers. The Metaphors of Working Lives van Kerr Inkson , Adjunct Professor of Management, University of Waikato.

muren slechten tussen binnenleren en buitenleren mbv weblogs

7  pijlers digitale didactiek  Toepassing weblogsMeer mogelijkheden
Relaties leggen Met ‘nieuwe anderen’ relaties leggen zoals andere culturen, zoals experts, ouderen, onderzoekers, mensen in het bedrijfsleven en de overheid
Relaties (bijdragen van) verschillende personen
Rollen verdelen
Onderlinge feedback voorbereiden
‘ Rustiger’ samen leren, minder onrust
Leren minder schools worden
Nieuwe informatiebronnen
Los komen van traditionele leerboeken.
Andere status- en dominantieverschillen
Rollen in samenwerking verdelen
Creëren Online redeneren stimuleren
Expliciet werken aan schrijfvaardigheden
Actieve rol
Face to face is het moeilijker om: problemen op te lossen, beslissingen te nemen, onderzoek te doen, te ontwerpen en betekenis te construeren
Gebruik maken van simulaties
Naar buiten brengen (uitdragen)Informatie, kennis en ervaringen met anderen delen
Publiceren
Publiek verbreden
Datgene wat lerenden publiceren kan weer gebruikt worden voor andere lerenden als leerstof
Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen leren
Werken met echte vragen, echte klanten, deel uitmaken werkcultuur
Zichtbaar maken van het denken en samenwerken (transparant maken)Bijdragen (de reacties er op en de relaties met andere bijdragen) analyseren.Patronen in denken en samenwerken optimaliseren
Online discussies, visualiseren, schematiseren, processen verhelderen en de werkelijkheid op nieuwe manieren presenteren om het denken te vergemakkelijken
Bewaren en later op terugkijken
Leren leren en metacognitieve ontwikkeling Feedback, tutoring  en reflectie op eigen leren
Digitaal portfolio
Bevorderen metacognitieve ontwikkeling
Door online redeneren reflectie bevorderen
Competenties centraal Digitaal portfolio als showdossier Ontwikkeling competenties zichtbaar maken dmv het verzamelde bewijsmateriaal op (toetsresultaten, werkstukken, presentaties, foto’s, video, feedback van medestudenten, begeleiders en practici)
Showdossier, CV, pop, pap
Diagnostische (elektronische) (zelf)toetsing, feedback
Integratie door middel van ict.
Flexibiliteit Waar, wanneer, wat, hoe, hoe snel en moment van willen leren mogelijk Plaatsonafhankelijk (waar)
Tijdsonafhankelijk ( wanneer)
Leerbehoefte en niveau ( wat)
Differentiatie leerstijl ( hoe)
Differentiate tempo ( just in pace)
Differentiatie moment ( just in time)
Differentiatie voorkennis
Sturingsvarianten: los, gedeeld, strakbronnen tekst:
Simons, P.R.J. (2003). "ICT in het onderwijs naar de derde fase?’ Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS, Universiteit Utrecht; Rubens, W. http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/2326;
bron afbeelding: janien.files.wordpress.com

dinsdag 5 april 2011

Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen verder toegenomen ondanks crisis


 

Emancipatiemonitor 2010

·                  De arbeidsdeelname van vrouwen groeide van 54% in 2005 naar 60% in 2009.
·                  Het aandeel vrouwen dat zichzelf financieel kan bedruipen (‘economisch zelfstandig’ is) steeg tussen 2005 en 2009 van 42% naar 48%.
·                  Zorg voor kinderen of gezin is voor vrouwen steeds minder vaak een reden om niet te willen werken.
·                  De meeste  vrouwen en mannen vinden betaald werk belangrijk voor hun ontwikkeling en sociale contacten.
·                  De richtingspecifieke keuze van jongens en meisjes in het onderwijs neemt geleidelijk wat af.

Meisjes profiteren meer van onderwijsvernieuwingen


Meisjes profiteren meer dan jongens van de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen vijftien jaar, waaronder de invoering van de tweede fase. Dat concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, in het rapport ‘Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen’, dat woensdag gepresenteerd wordt

Vaardigheden in actieve leeromgevingen:
Zelfstandig of in groepsverband leren, zelfstandig informatie verzamelen en taken zelf plannen. Dit is door de invoering van de tweede fase in 1998 belangrijker geworden.


Aanbeveling:
De onderzoekers suggereren als mogelijke verbetering voor de positie van jongens meer aandacht te besteden aan de voor de tweede fase belangrijke vaardigheden in de onderbouw. Een andere mogelijkheid is het beter balanceren van de criteria waarop leerlingen in de tweede fase worden beoordeeld en vaardigheden waarop jongens wat sterker zijn zwaarder te laten meewegen.


bron: http://www.prima-online.nl/vo/meisjes-profiteren-meer-van-onderwijsvernieuwingen/