Er is een fout opgetreden in dit gadget

zondag 20 maart 2011


Tips  voor communicatie social media in het onderwijs:
Tips voor communicatie richting ouders
-   Leg uit dat leerlingen niet aan hun lot worden overgelaten
-    Maak duidelijk dat theorie belangrijk blijft (en dat er wel degelijk nog ‘gewone’ lessen zijn). Laat het  evenwicht zien tussen kennis, vaardigheden en gedrag.
-    Leg uit wat social media is.
-    Benadruk dat  je als onderwijsinstituut  niet solistisch opereert, maar het bedrijfsleven betrekt bij de  social media
-    De ouderavond is een goed middel om met ouders te communiceren over social media

Tips voor communicatie richting leerbedrijven
-    Maak de tekst zo concreet mogelijk. Daar hebben veel bedrijven die opleiden serieus nemen, het meeste aan
-     Geef duidelijke voorbeelden.
-     De verschillen tussen bedrijven zijn groot. Dat kan te maken hebben met omvang, achtergrond, opleidingsbeleid enzovoort.  Differentieer per opleiding/ branche/sector.
-     Bedenk in welke branche of sector je opereert en pas de tekst hier op aan.
-     Maak duidelijk wat  het gebruik van social media in  het onderwijs betekent voor bedrijven bij de begeleiding en de examinering.

Tips voor communicatie richting leerlingen
-    Vooral geen ‘jongerentaal’ gebruiken.
-      Aan verhalen over hoe het was voordat de leerlingen zelf op school zaten, hebben jongeren geen boodschap. Benadruk vooral hoe het onderwijs er straks uitziet.
-      Hou het simpel, maar onderschat de jongeren niet.
-      Maak telkens de vertaalslag naar de leerlingen toe: wat betekent deze informatie voor hun opleiding?

bron afbeelding: http://www.alexisvandam.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten