Er is een fout opgetreden in dit gadget

zaterdag 19 februari 2011

teacher's guide for social mediaThe ultimate teacher's guide to social media
Michael Zimmer uit West-Kentucky heeft een gids samengesteld met sociale media tools en beschrijfft hoe die gebruikt kunnen worden in het onderwijs.

@ edudemic 

vrijdag 18 februari 2011

mediawijs

 mediawijsheidkaart

Raad voor Cultuur 2005 definitie van mediawijsheid: 
"Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.
Mediawijsheid beoogt  het mediabewustzijn te vergroten en een actieve en kritische houding ten opzichte van media te stimuleren. 
Mediawijsheid helpt leerlingen  bronnen kritisch te interpreteren om  de authenticiteit van internetbronnen, virtuele personen, reclame en mediaboodschappen  te kunnen  inschatten.

bron: onderzoeksverslag, mediawijsheidskaart 2008. www.mediawijsheid.nl

gouwe ouwe MS-DOS computer

Meneer Strubbe is 86 jaar oud en stokdoof. Zijn MS-DOS computer uit 1996 is hem nog erg dierbaar. Nooit storingen en nooit een virus. Maar een nieuwe ontwikkeling heeft de MS-DOS computer toch een beetje naar de zolderkamer verdreven. De video kan ook bekeken worden met ondertitels in het Nederlands of Engels.

The deaf Mr Strubbe tells about his much loved 1996 MS-DOS computer. His personal computer has been working fine for years and he has never suffered problems with viruses and hackers. But his love for his MS-DOS was dampened somewhat after his daughter bought him an iPad. Mr Strubbe: 'My world has turned into a lap dog'

bron: http://www.youtube.com/watch?v=8IdXcD4X7bQ

hoe-de-ipad-ons-verandert

Social Media John Deere


John Deere is een Amerikaanse tractor- en landbouwfabrikant en wereldmarktleider in de levering van producten en diensten voor de agrarische sector. Het concern doet zaken in meer dan 60 landen en heeft wereldwijd ruim 50.000 mensen in dienst.

Professionele inzet van Twitter [3.198 followers]

Fans op  Facebook [366.835 mensen vinden dit leuk]

Aanbod op YouTube [570.337 weergaven en 1.470 abonnees]

Zakelijke netwerk op Linkedin [6.947 medewerkers en 8.750 followers]

Engagement via Flickr [699 members]

 

poleposition

Het concern maakt op een professionele manier gebruik van Social Media

bron: http://www.veldmerk.nl/category/blog/

Zelfroosteren en leren waar je zin in hebt

Zelfroosteren,  door zelf te bepalen wanneer je werkt. Het principe van zelfroosteren is simpel: de  docent  geeft aan wat de werkzaamheden zijn en wanneer ze uitgevoerd moeten worden. De leerling vult vervolgens in wanneer hij of zij wil werken. Iets voor het onderwijs?

Leren  waar we zin in hebben We  hebben ons van een handen- cq een machine-economie naar een diensteneconomie ontwikkeld waarbij  we als lerenden vooral onze  rechter hersenhelft moeten leren gebruiken en dat deel heeft te maken met  creativiteit, waardenorientaties.
Deze veranderingen vragen om andere competenties.  Het vraagt om een balans tussen zingeving, waardenorientatie  en talentontwikkeling. Het gaat dan om wie je bent en niet alleen om wat je kunt. Het gaat om voorwaarden ipv voorschriften. Deze speerpunten zouden meer aandacht moeten kunnen krijgen in het onderwijs.
bron:htttp://www.overhetnieuwewerken.nl

bovennemer of ondernemer

People Profit, Planet en Pneuma.............

Ondernemerschap als houding, competentie, beroep, rol
bron: duurzame bedrijfsvorming, kenniskring AVANShogeschool

zaterdag 12 februari 2011

kleppen dicht ( activerende digitale didactiek)

http://www.aps.nl/APSsite/Onderwijssectoren/Projecten/Exact/Maatwerk/De+didactiek+van+het+digibord.htm?par:Trefwoord=michel%20van%20ast&

10 wakkere zeurvragen rondom web2.0 .....


  1. Is internet een oneindig digitaal oerwoud van middelmatigheid, waar het narcisme hoogtij viert?
  2. Zetten we onszelf te snel te kijk op YouTube?
  3. Gooien we onze levens te grabbel met Facebook?
  4. Braken we teveel meningen, bedenkingen hartsgeheimen via blogs en forums?
  5. Duidt de informatietsunamie op meer democratie?
  6. Is de terugloop van de oplages van kranten en tijdschriften en het mislopen van auteursrechten door artiesten een dramatisch economisch gevolg van web 2.0?
  7. Keldert de objectiviteit door Web 2.0?
  8. Verpulveren de huidige media de waarheid tot een miljard persoonlijke waarheden die ogenschijnlijk allemaal even geldig en waardevol zijn?
  9. Heerst door Wikipedia ( online-encyclopedie) de virtuele wet van de jungle of is het een vlaggenschip van de digitale democratie?
  10. Is dot.com een zeepbel?

Geïnspireerd door: Andrew Keen

communities tools

You can give communities tools but you can't give tools communities

Game samen met je dochter!

 

Gamen met ouders goed voor gedrag dochter

Computerspelletjes maken een steeds groter deel uit van de vrijetijdsbesteding van kinderen.
Het onderzoek is uitgevoerd door Brigham Young University's School of Family Life onder 287 tieners in de leeftijd van 11 tot 16. De onderzoekers onderzochten de invloed van games op factoren als positief gedrag, agressie, de band met het gezin en mentale gezondheid.
De vraag was vervolgens of het spelen met een van de ouders een positief effect zou hebben. Voor jongens bleek dit niet het geval, voor meisjes was er een duidelijk verschil te zien. Met name wanneer de dochter met de vader computerspelletjes speelde. Dat komt mede omdat er niet veel moeders waren die computerspelletjes speelden.
De dochters gedroegen zich beter, voelden een sterkere band met het gezin, waren minder agressief en hadden minder last van naar binnen gerichte gedragsproblematiek zoals faalangst, gesloten of gedragsproblemen teruggetrokken leefwijze, eenzaamheid, laag zelfbeeld.
Bij jongens was er totaal geen sprake van een positief effect. Volgens de onderzoekers komt dit mede doordat jongens veel meer games spelen en dit ook vaker met vrienden doen. Hoewel meisjes minder games spelen, spelen ze wel net zo vaak games met de ouders als jongens.


Vergrijzing en ontgroening 'levenslangleren' een must

Het toppunt van vergrijzing komt pas rond 2038 in zicht.
Tegenwoordig leven de mensen in Nederland gemiddeld langer dan ooit. Door betere levensomstandigheden en gezondheidszorg worden mensen steeds ouder. Bovendien krijgen mensen tegenwoordig minder kinderen: Nederland vergrijst. Er ontstaat een bevolkingsopbouw waarin er steeds meer ouderen komen en steeds minder jongeren. Er is sprake van ontgroening en vergrijzing. Dit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Met het woord ontgroening wordt bedoelt   als het aantal mensen jonger dan 19 jaar afneemt. De pensioenleeftijd van 65, is aan het eind van de negentiende eeuw ingevoerd en is  daarom een merkwaardig overblijfsel uit vroegere tijden. Toen waren de meeste mensen op de leeftijd van 65 jaar daadwerkelijk oud en versleten. Rond 1920 behaalde maar 35% van de mensen de leeftijd van 65. De afgelopen 100 jaar is de kans om een hoge leeftijd te bereiken  toegenomen. Nu haalt meer dan 70% van de mensen de leeftijd van 65 jaar. Uit de nieuwste bevolkings-prognose blijkt dat de Nederlandse bevolking de komende drie decennia blijven groeien en rond het jaar 2038 een maximale omvang van 17,5 miljoen bereiken.


LEVENLANGLEREN argumentenkaart

babyboom met pensioen

Trends en ontwikkelingen in de sector voedsel, natuur en leefomgeving

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. De crisis heeft geleid van een aanbodgerichte markt naar een vraaggerichte markt. Dit jaar gaat de babyboomgeneratie met pensioen, in 2010 is het aantal mensen dat de  arbeidsmarkt verlaat groter dan het aantal nieuwe toetreders. Het domein voedsel, natuur en leefomgeving heeft daarbij te maken met een meer dan gemiddelde vergrijzing.
De instroom van jonge mensen is onvoldoende en de vertrekkers nemen veel kennis en ervaring mee.
Nieuwe kansen voor het domein voedsel, natuur en leefomgeving zijn:  de verbreding van de sector, de hang naar duurzaamheid en de heilzame werking van groen. .
Trends en ontwikkelingen in de sectoren van voedsel, natuur en leefomgeving
Dier
Welzijn en gezondheid van dieren is een belangrijk thema
Belang van juiste voorlichting aan consument in gezelschapsdierenbranche
Schaalvergroting in veehouderij
Opkomst multifunctionele landbouw( zorgboerderijen, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, agrarisch natuurbeheer, recreatie en toerisme, educatie)
Voedsel
Vergrijzing, kleinere huishoudens en culturele diversiteit veranderen eet- en koopgedrag consumenten:
-         gezond willen eten
-         gemakkelijk eten
-         genieten van eten
-         belang hechten aan milieuvriendelijkheid en duurzaamheid
Plant
Technologische ontwikkelingen zoals GPS ( Global Positioning System) voor precisielandbouw
Ondernemerschap is belangrijk ivm schaalvergroting
Nevenactiviteit energieopwekking
Groene Ruimte
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid:
-         aanleggen thematuinen
-         gebruik afbreekbare of duurzame materialen/beplanting
-         scheiding groenafval voor biobrandstof
-         aanleg CO2 neutrale tuinen
-         dak- en gevelbegroeiing voor betere isolatie en luchtkwaliteit
bloem/tuincentra
-         bloemenspeciaalzaken
o       concurrentie door branchevervaging van supermarkten, benzinestations, bouwmarken, internet, postorderbedrijven
o       onderscheiden in service, advies, professionalisering en specialisatie
-         tuincentra
o       branchevervaging door bouwmarkten, woonwarenhuizen, supermarkten, internetverkoop
o       grotere en completere retailers voor huis en tuin, natuurgeoriënteerde lifestyle
o       groter aandeel van mode- en seizoengevoelige artikelen en dode materialen
o       toenemende vraag naar beleving, service en informatie
Bron: Jaaroverzicht 2010 Aequor, www.aequor.nl en ntr.schooltv

verbinden buiten en binnenschools leren

Het verbinden van buiten (buitenschools leren) met binnenschools leren is knap lastig. Het gaat vooral om buitenstebinnen leren en binnenstebuiten leren. Het vraagt om een gezonde spanning om te kunnen blijven anticiperen op buiten en binnen en voortdurend te kunnen pendelen. Wil je in in je comforzone blijven dan is er nauwelijks spanning   en  je kennissysteem voldoet. De hersenen zoeken altijd deze zone op. Kom je in je zone van naaste ontwikkeling dan wordt er actief kennis geconstrueerd en vindt er leren plaats. Er is dan ruimte voor construerend leren, zelfsturend onderzoeken en combineren. Je kunt moed, lef tonen en er is ruimte om te experimenteren. Ook is er vertrouwen in eigen kunnen en kan men construrend leren en zelfsturend onderzoeken. Kom je in je discomforzone dan schiet je kennissysteem tekort. Men is dan boos,angstig, verdrietig, voelt zich overgeleverd aan een niet-behapbare chaos en er is een grote kans op catastrofaal leren.
 
Edgar Schein: “Wie het zich kan permitteren, zal leren uit de weg gaan”
-